Partners en vrienden van Talent

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds kan met trots zeggen dat 100% van de donaties naar talent gaat. Het fonds krijgt daarbij steun van vele sponsoren, partners en vrienden die het mogelijk maken om een bijdrage te leveren aan het fonds. Wij zijn ontzettend trots om onze partners en vrienden van talent te mogen presenteren.


Hoofdpartners

De hoofdpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip talentfonds door middel van een aanzienlijke bijdrage aan het fonds. Dit kan zijn door een financiele bijdrage of door een grote bijdrage van betrokkenheid of ondersteuning.

Nationale Postcode Loterij

Hoofdpartner van YVGTF

We steunen meer dan 150 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Deloitte

Hoofdpartner van YVGTF

Deloitte is fiscaal partner van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Tevens heeft Deloitte (top)sport hoog in het vaandel staan. Samen met TeamNL@work van NOC*NSF zorgt Deloitte dat topsporters de kans krijgen om zich ook maatschappelijk te ontwikkelen, zonder hiervoor de sport op te hoeven geven.

Jeugdfonds

Hoofdpartner van YVGTF

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen.

VSB fonds

Hoofdpartner van YVGTF

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. We bestaan sinds 1990 en hebben elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Wij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken.

NOC NSF

Hoofdpartner van YVGTF

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport.


Projectpartners

De projectpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip talentfonds door middel van een samenwerking met lokale of specifieke talenten. Projectpartners geven een specifieke groep talenten extra aandacht en ondersteuning.

Talentboek Haarlem

Projectpartner van YVGTF
Speciaal voor het ondersteunen van Haarlems sporttalent hebben de gemeente Haarlem, de Societé Pim Mulier, Olympisch Netwerk Noord-Holland en SportSupport met steun van de Rabobank Haarlem e.o. een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, sportend en/of wonend in de stad Haarlem, een Haarlem-badge aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek Haarlem geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Utrecht

Projectpartner van YVGTF
Speciaal voor het ondersteunen van Utrechts sporttalent hebben de gemeente Utrecht en SportUtrecht een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, sportend en/of wonend in de stad Utrecht, een Utrecht-badge aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfunding-campagne! Talentboek Utrecht geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Overijssel

Projectpartner van YVGTF
Speciaal voor het ondersteunen van Overijssels sporttalent heeft Topsport Overijssel met steun van OCON-sportmedische kliniek, Pro-F en de provincie Overijssel een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, sportend en/of wonend in Overijssel, een Overijssel-badge aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek Overijssel geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Kunstvakonderwijs

Projectpartner van YVGTF

De 15 kunsthogescholen in Nederland hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op de versterking van de kwaliteit, innovatie en diversiteit van het onderwijs en de verbinding met het werkveld en andere externe partijen. Zo is er onder meer een talentbeurzentraject opgezet en zijn er stappen gezet om het kunstonderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. Hogescholen met kunstopleidingen hebben meer mogelijkheden gecreëerd voor individueel maatwerk en flexibelere leerwegen.


Facilitair partners

De facilitairpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip talentfonds door middel van het beschikbaar stellen van hun faciliteiten.


Media partners

De mediapartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip talentfonds door middel van aandacht geven aan ons werk via de media. zie ook onze perskamer voor onze behaalde media resultaten.


Vrienden Van Talent

De vrienden van talent zijn bedrijven instellingen, verenigingen en personen die het Yvonne van Gennip Talentfonds een warm hart toe dragen. Zij doen een jaarlijkse bijdrage aan het fonds en zijn daarmee de vrienden van talent!

PLATINUM

 • Blue Talents BV
 • The Share Group
 • Bakker Roestvast Staalbewerking BV
 • Yanmar Europe BV
 • Habitat Solution BV
 • Annexum

Goud

 • Mendel College

Zilver

 • HVB BV
 • Installatiebedrijf Keizer
 • Fyzio Totaal Tibben
 • J.J. Bos B.V.

Brons

 • Geo Aldershof
 • Wervelwind Beheer BV | Vinkeveen Haven
 • Nieuwe-Peil
Alle rechten zijn voorbehouden. 2020 © YVGTF.NL
Website ontwerp, marketing concept en technische realisatie smackitcreations.com